Gantoise hockey, tennis en padel club

Via deze link vinden jullie de lidgelden voor het seizoen 2019-2020.

Zoals steeds een klein woordje uitleg hierover.

Een Vzw als Gantoise heeft verschillende inkomstenbronnen. De grootste peilers hiervan zijn:
- bijdragen van de leden
- sponsoring
- inkomsten uit activiteiten op de club (tornooien, events edm)
- (onbetaald) vrijwilligerswerk 

Als raad van bestuur zijn we heel goed bewust van het feit dat hierin een goed evenwicht moet zijn. 

We blijven wel resoluut gaan voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van ‘beleving’ op de club. Of het nu zeer goede trainingen zijn, een mooie infrastructuur, een goede service of het niveau van onze topploegen. Gantoise wil uitblinken en daar werken we allemaal samen aan.

Onze oprechte dank gaat dan ook uit naar onze sponsors die hun financiële steun geven aan ons project en dit vaak doen omdat ze zich terugvinden in onze ambities.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat we zonder hen nooit zo ver zouden geraakt zijn. Maar evenzeer mogen we niet uit het oog verliezen dat het immense onbezoldigde werk van onze vrijwilligers de hoeksteen is van het succes van een sport Vzw. Dit zal ook nooit veranderen.  

Wat betreft de lidgelden proberen we dit uiteraard zo democratisch mogelijk te houden.

Een nauwkeurige evaluatie van de lidgelden in Belgische hockeyclubs bevestigt dat er in vergelijking met gelijkaardige clubs uit Antwerpen en zeker Brussel nog steeds een kloof (tot 30%) is waarbij onze lidgelden lager liggen. Dit is geen reden om de lidgelden te verhogen maar is toch een belangrijke vaststelling.

Dit jaar hebben we echter met onze Gantoise Family werking en jullie grote inzet als vrijwilligers (engagement van min 4u vrijwilligerswerk per jaar per lid of 1 ouder van jeugdlid) een grote stap gezet in de goede richting.

Jullie hulp is dan ook van groot belang om onze prachtige club verder uit te bouwen en op financieel vlak gezond te houden.

Oprecht dank aan elkeen van jullie die hun vrijwilligersuren hebben opgenomen (en sommigen zelfs veel meer) !

Zoals jullie weten proberen we ook de hockey bijdrages zoveel mogelijk te bepalen op basis van de reële context van een lid. Dit werkt natuurlijk in 2 richtingen. Wanneer de club 2 trainingen voorziet en niet drie bijvoorbeeld heeft dat een impact op de bijdrage waardoor deze lager is.

Voor volgend seizoen behouden we de huidige uniformen dus zullen enkel nieuwe leden die wedstrijden spelen een uniform moeten aanschaffen.  

Graag vragen wij om de betalingstermijn voor de bijdragen te respecteren. 
Op tijd betalen, maakt het voor ons mogelijk om op een professionele manier om te gaan met de middelen die jullie ons ter beschikking stellen.  
Opgelet: Bij betalingen later dan 15 augustus of 14 dagen na factuurdatum voor inschrijvingen in september na de proeftrainingen, wordt namelijk 40€ bijgerekend.

Uw betaling dient alleszins voldaan te zijn vóór de aanvang van de competitie want dit laat ons toe om van onze kant betalingen tijdig uit te voeren en als club professioneel om te gaan met de KBHB, onze partners en mensen die tewerkgesteld zijn op de club. Leden die hun bijdrage niet hebben betaald vóór aanvang van de competitie kunnen spijtig genoeg niet deelnemen aan wedstrijden of trainingen tot dit in orde is gebracht.

Wie nog vragen heeft kan ons zoals steeds contacteren via hockey@gantoise.be. Mocht er een fout in de facturatie staan, vragen we u om ons dit uiteraard te laten weten.  

We danken jullie op voorhand voor jullie bijdrage en zien jullie met veel plezier terug binnen enkele weken voor een fantastisch seizoen !

Lid worden Gantoise hockeyclub

Lidgelden voor 2019-2020

Zoeken op de site
Diamond Partner
Gold Partner
Main Partner
Partner

© 2019, website powered by Twizzit.com