Beste Gantoise hockey leden, beste vrienden,
 
Maandag gaan we terug van start !

We mogen officieel terug hockey spelen en we kunnen dit seizoen dan toch op een positieve noot afsluiten.

We hebben ons uiterste best gedaan om een trainingsschema op te stellen waarbij iedereen, van de kleinste tot de oudste, maximaal kan komen trainen.  Door de verplichte kleinere groepen is dit toch zeker één keer per week.

De Bond en de Veiligheidsraad hebben ons een aantal regels en restricties opgelegd die we uiteraard heel nauwgezet gaan volgen.  Dit mag en zal het spelplezier geenszins bederven maar heeft wel een aantal gevolgen : niet alleen het tijdstip van uw training is waarschijnlijk anders maar ook het verloop van de trainingen en het clubleven zal anders zijn.

Hieronder vindt u een link naar het trainingsrooster voor de komende weken én een aantal voorschriften die nauwgezet opgevolgd moeten worden. We danken jullie om deze goed door te nemen zodat alles vlot kan verlopen en ook trainingen kunnen blijven doorgaan.

Op het trainingsschema vindt u het tijdstip waarop een bepaalde ploeg speelt en staat duidelijk aangeduid met een kleur (veld 1, 2 en 3) en een symbool (elk kwart veld) waar de training plaatsvindt. 

Enkel spelers die zich hiervoor ingeschreven hebben via hun manager of via het inschrijvingsformulier, kunnen deelnemen aan de trainingen. Er worden immers beperkingen opgelegd voor wat het aantal spelers op het veld.

Elke training duurt één uur zodat tussen 2 trainingen er genoeg tijd voorzien kan worden om een vlot vertrek en aankomst te garanderen.

Het is zeer belangrijk dat u dit alles op voorhand goed doorneemt en communiceert aan uw zoon of dochter.

Kinderen dienen namelijk afgezet te worden op een bepaald deel van de parking (één van de drie drop off zones) afhankelijk van het veld waarop hij/zij speelt.

Vandaar gaan spelers naar één van de drie verzamelpunten waar ze opgewacht worden door de assistentie-ouder of trainer van hun ploeg.

Ouders mogen zelf hun wagen niet verlaten en kunnen niet op de parking noch op de site blijven staan maar wel langs de Noorderlaan parkeren.

Het ophalen van uw kind gebeurt aan de drop off zone waar u uw kind heeft afgezet.

Alle regels voor het vlot verloop van de trainingen vindt u in een tweede link, alsook een grondplan van de site met alle specifieke zones.

Om dit alles mogelijk te maken gaan we ook moeten rekenen op een enorme Gantoise Family werking.

We moeten immers heel veel hoofd- en terreinverantwoordelijken voorzien en werken met kleinere groepen. We vragen dan ook om u in te schrijven via Twizzit wat ons toelaat om op voorhand alles goed te kunnen organiseren.

De omschrijving van de verschillende vrijwilligerstaken vindt u ook onderaan. 

Dankzij het harde werk van onze fantastische trainerstaff en jullie allen, toegewijde leden, kunnen we weer tonen dat op Gantoise het onmogelijk altijd mogelijk is !
 
Enorme dank op voorhand voor jullie heel belangrijke hulp en heel veel speelplezier!

Emma Dhooghe  
Voorzitter Gantoise hockey
 
Géraldine Buysschaert en Fabrice Rogge
Voorzitter Gantoise Family en Algemeen Voorzitter Gantoise

Belangrijke aandachtspunten 

 • Spelers worden afgezet op de parking op de plaats dat overeenkomt met het veld waarop uw training plaatsvindt.
 • Op het trainingsschema is duidelijk, met een kleur en een symbool aangeduid wie waar traint.  Het is zeer belangrijk dit goed te onthouden en aan kinderen mee te geven.
 • Kinderen worden per ploeg opgewacht door de begeleidende ouder en worden enkel door hen naar het veld gebracht.  Deze zien ook toe alle kinderen hun hand ontsmetten voor en na de training en op het vlot opvolgen van alle regels tijdens de training.
 • Aankomen op de club afzetten van kinderen gebeurt maximum 15 minuten en minimum 5 minuten voor het aanvangen van de training.
 • Wees op tijd om tijdig te kunnen starten en het trainingsuur dat iedereen heeft volledig te kunnen benutten
 • Kinderen afhalen gebeurt binnen de 10 minuten na het einde van de training
 • Afzetten en ophalen gebeurt volgens het kiss and ride principe : ouders mogen niet op de parking blijven staan en dit om een vlot verloop te garanderen.
 • Spelers die met de eigen wagen komen moeten zich voor het hekken parkeren.
 • Voel je je niet goed, heb je koorts, ben je ziek : blijf thuis !
 • De bar is gesloten en ook de watertap is afgesloten : breng een volle drinkfles mee naar de training.
 • De sanitaire voorzieningen zijn gesloten : laat uw kind voor het vertrek naar het toilet gaan (enkel voor dringende gevallen kan het toilet geopend worden en ontsmet worden)
 • Bij aankomst op de club, het betreden en verlaten van de hockeyvelden moet iedereen zijn handen ontsmetten met de daarvoor voorziene alcogels
 • Iedereen gebruikt zijn eigen stick en raakt het materiaal van een ander niet aan.
 • Sporttassen worden neergezet op afstand van elkaar en op de daarvoor voorziene plaatsen aan de rand van het veld.
 • Scheen- en mondbeschermers zijn verplicht.  de shop is niet open en deze kunnen dus niet ter plaatse aangekocht worden.  Bij het ontbreken hiervan, kan er niet meegedaan worden aan de training.
 • Enkel trainers raken de ballen en het trainingsmateriaal aan
 • Iedereen houdt zich naast de velden aan een social distance van 1,5 meter, op de velden aan een physical distance van 5m.  De hockey oefeningen zijn in functie hiervan opgesteld.
 • Er kan niet geholpen worden met het aandoen van de keeperuitrusting.  Keepers die hulp nodig zouden hebben komen in volledige uitrusting toe of trainen mee als veldspeler.
 • Naast de club verantwoordelijke, de veld verantwoordelijken, de trainers en 1 begeleidende ouder per ploeg mogen enkel spelers die op dat ogenblik training hebben aanwezig zijn op de club.
 • Have fun en geniet van je leukste hobby.


Laat ons samen al deze regels in acht nemen zodat de trainingen kunnen blijven doorgaan !