Bar (tijdens hockeyseizoen)

  • Maandag- dinsdag- donderdag-vrijdag: 16u – 24u
  • Woensdag: 12u – 24u
  • Zaterdag : 8u - 20u
  • Zondag: 9u – 20u

 

Keuken 

  • Woensdag - Vrijdag - Zaterdag - Zondag: uitgebreide kaart
  • Maandag - dinsdag - donderdag : snacks