TARIEVEN LIDGELDEN

  • Alle lesvolgers van de jaarcyclus 2021-2022 dienen jaarlid te zijn van Gantoise tennis tijdens het seizoen 2021-2022 (1/4/2021 t.e.m. 31/3/2022) en het seizoen 2022-2023 (1/4/2022 t.e.m. 31/3/2023).
  • Enkel de deelnemers aan de lessenreeks start to tennis hoeven geen lid te zijn van Gantoise tennis, zij betalen enkel €17 affiliatie. Deze lessenreeks kan slechts 1 maal gevolgd worden.
  • In het lidgeld zit inbegrepen gratis reserveren van outdoorterreinen en betalend reserveren van indoorterreinen aan ledenprijs (daluren €15/u, piekuren €20/u)  • Affiliatie wordt afzonderlijk toegevoegd.
  • Uitzondering : personen die voor de eerste keer lid worden bij Gantoise tennis in het kader van tennislessen jaarcyclus 2021-2022  kunnen lid worden van 13/9/2021 t.e.m. 31/3/2022 voor 50€ + €17 affiliatie.
  • De lidgelden 2022-2023 zullen voor alle lesvolgers uit de jaarcyclus 2021-2022 (behalve start to tennis) in de loop van februari 2022 doorgestuurd worden met behoud van de  tarieven 2021-2022 (zie tabel hierboven).