Alle lesvolgers van de jaarcyclus 2022-2023 dienen jaarlid te zijn van Gantoise tennistijdens het seizoen 2022-2023 (1/4/2022 t.e.m. 31/3/2023) en het seizoen 2023-2024 (1/4/2023 t.e.m. 31/3/2024).

Enkel de deelnemers aan de lessenreeks start to tennis hoeven geen lid te zijn van Gantoise tennis, zij betalen enkel €18 affiliatie. Deze lessenreeks kan slechts 1 maal gevolgd worden.

In het lidgeld zit inbegrepen gratis reserveren van outdoorterreinen en betalend reserveren van indoorterreinen aan ledenprijs (daluren €15/u, piekuren €20/u).

Uitzondering : personen die voor de eerste keer lid worden bij Gantoise tennis in het kader van tennislessen jaarcyclus 2022-2023  kunnen lid worden van 13/9/2022 t.e.m. 31/3/2023 voor 75€ + 18€ affiliatie.

De lidgelden 2023-2024 zullen voor alle lesvolgers uit de jaarcyclus 2022-2023 (behalve start to tennis) in de loop van februari 2023 doorgestuurd worden.