Beste Gantoise leden, beste tennisleden,

onze club is in volle evolutie en verandering. Het einddoel is op alle fronten de best mogelijke structuur uit te bouwen voor alle leden ongeacht welke sporten of activiteiten ze beoefenen.

De hockey komt nu wat meer 'in the picture’ omdat deze afdeling van Gantoise al verhuisd is naar de nieuwe site aan de watersportbaan maar laat er geen twijfel over bestaan dat we binnenkort één van de mooiste tennisclubs van Vlaanderen zullen hebben!

Ons doel is steeds geweest om de tennisafdeling nog vóór de verhuis te laten groeien en de kwaliteit van lessen verder te verbeteren.

Dankzij de positieve energie van jullie allen en het zeer goed werk van onze tennisleraren is dit ook gelukt aangezien we in vergelijking met vorig jaar beduidend meer deelnemers hadden tijdens de jeugd- en volwassen stages en ons ledenaantal ook toegenomen is ! Groei is één van de beste waardemeters voor een sportclub. Daar waar nationaal een lichte daling gezien wordt binnen de tenniswereld gaat Gantoise vooruit (ook op de huidige locatie).

 


Dit is niet in het minste de verdienste van onze tennisleden die vertrouwen hebben in ons project en ook het geduld kunnen opbrengen wanneer nodig.

Van harte dank hiervoor aan jullie allen!

Weet dat uw raad van bestuur er alles aan doet om de tennis zo snel mogelijk naar de watersportbaan te verhuizen met een topclubhuis en een prachtige infrastructuur. De laatste versie van de plannen zien er trouwens al fantastisch uit. Om uiteenlopende redenen is het vooralsnog nog iets te vroeg om de plannen in detail openbaar te maken maar jullie zullen uiteraard als eersten hierover geïnformeerd worden.

Binnen ons directiecomité tennis zijn er ook de laatste maanden nieuwe zeer goede krachten bijgekomen. Mensen die onbezoldigd veel werk steken in de werking van de club om alles te doen draaien. Het doet dan ook echt deugd van vele positieve reacties te horen over leuke stageweken, vooruitgang door goede tennislessen, goede tornooi organisatie enz...

We beseffen uiteraard dat er steeds punten zijn waar we nog kunnen verbeteren en zijn dan ook dankbaar voor uw constructieve feedback.

Het directiecomité tennis werd de laatste drie jaar geleid door Marc Bolle. Marc heeft vanuit zijn zeer rijke tenniservaring veel van zijn kostbare vrije tijd aan onze club willen geven. Onder zijn bewind is de afdeling gegroeid en werd een zeer stevige basis gelegd voor de toekomst.

De sportieve structuur staat sterk met toptrainers die bijzonder gemotiveerd zijn om Gantoise tennis op alle niveau’s naar de top te brengen. Dit geldt ook voor alle leden van het directiecomité die onder het bewind van Marc een hechte groep geworden zijn. Het voorzitterschap neemt natuurlijk veel tijd in en Marc heeft na drie intense jaren beslist om de fakkel door te geven. Als club zijn we Marc bijzonder dankbaar voor de energie die hij met zijn groot  blauw wit hart gegeven heeft aan onze tennisafdeling.

Zijn voorzitterschap wordt overgenomen door iemand die alle kwaliteiten heeft om een schitterende tennisvoorzitter te worden. Marc Van de Vloet zal immers de dagelijkse leiding overnemen en het organiserend team mee vorm geven.

De toekomst op Gantoise is dus zoals steeds gegarandeerd ! Binnenkort sturen we jullie ook een vernieuwd organigram met informatie over de structuur van onze tennisafdeling en club. We wensen de ene Marc nogmaals oprecht te danken voor de enorme inspanningen die hij heeft geleverd en de andere Marc enorm veel succes bij het leiden van onze belangrijke tennisafdeling !

Fabrice Rogge

Algemeen Voorzitter Vzw Gantoise

Mede namens uw raad van bestuur