Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Voor Gantoise is het duidelijk: grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd. 

Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag  van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepast seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms’en) tot stalking, aanranding of verkrachting. Maar het is veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage,… Als club zeggen we neen tegen dergelijk gedrag!!

Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal, mocht je hier toch met te maken krijgen, terecht kan …

  • om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen,
  • om te bespreken wat je er tegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten,
  • om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure op te starten tegen de betrokkene, enz.

Mogelijke meldpunten zijn:

  • Het aanspreekpunt integriteit van Gantoise: Charlotte Backx
  • Je huisarts of de lokale politie
  • De Vlaamse hulplijn www.1712.be of bel 1712
  • Het aanspreekpunt integriteit van Tennis Vlaanderen: Dirk Deldaele – 0473 32 31 84 – dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be.

Melden kan desgewenst anoniem zowel bij de overheid als Tennis Vlaanderen. Alle meldingen worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.