Verzekering

Bij een sportongeval zijn alle spelers, oefenjeugd en trimmers en de meeste ploegverantwoordelijken, die in regel zijn met hun lidgeld, aangesloten bij de Belgische Hockeybond. De Hockeybond heeft een extra sportongevallenverzekering afgesloten.

Bij een ongeval moet men een ingevuld aangifteformulier mailen naar de verzekeringsmaatschappij (met het secretariaat van de betrokken hockeyclub in CC).
Klik hier om het aangifteformulier te downloaden.
Bewaar steeds alle documenten die betrekking hebben op de verkregen zorgen en geneesmiddelen. Breng eerst alles binnen bij de mutualiteit. Na hun goedkeuring moet de mutaliteit afrekening samen met alle facturen en onkostennota’s opgezonden worden naar de verzekeringsmaatschappij. Hou hen vooral op de hoogte van de evolutie van de verwonding door medische rapporten te bezorgen.
Druk bij ongeval de documenten af en vul ze zo volledig mogelijk aan.
Laat de verzorgende arts het medisch gedeelte invullen en mail het ingevulde formulier, zo snel mogelijk na het sportongeval, via PCI.aangifte-constat@belins.be naar Belfius.

Aanvragen Derogaties KBHB


Aanvragen tussenkomst ziekenfonds

Download of vraag naar een invulformulier bij uw ziekenfonds voor een tegemoetkoming in het lidgeld of de deelname aan sportkampen. Opgelet! Elk ziekenfonds heeft een verschillend aanvraagformulier
Geef het formulier (met kleefvignet en zo volledig mogelijk ingevuld) af aan de bar ter attentie van het secretariaat of mail het naar secretariaat@gantoise.be. Binnen de week kan u het terug afhalen aan de bar of sturen we het via mail.