Lidgelden 2021

Algemene lidgelden
Tennis

Volwassenen (vanaf 21 jaar)
€ 180,00 
Jeugd 18 t.e.m. 20 jaar en studenten
 € 126,00
Jeugd 13 t.e.m. 17 jaar
 € 99,00
Jeugd 11 t.e.m. 12 jaar
 € 72,00
Jeugd 9 t.e.m. 10 jaar
 € 49,50
Jeugd t.e.m. 8 jaar
 € 45,00
Bijzondere lidgelden
 
Familie
€ 432,00 

Algemene voorwaarden

  • De lidgelden zijn geldig voor het hele jaar.
  • Men dient lid te zijn van de club om interclub te spelen of tennislessen te volgen.
  • Spelende leden die voor het eerst lid worden van Gantoise in september, betalen een lidgeld dat pro-rata van tijd wordt berekend. 
  • Alleen leden die hun lidgeld en bijdragen hebben betaald hebben toegang tot de installaties.
  • De lidgelden dienen betaald te worden binnen de gevraagde betalingstermijn.
  • Ontslagen worden per brief of e-mail verwacht voor 15 maart.

Kosten sportfederatie

Deze kosten omvatten aansluiting en verzekering bij Tennis Vlaanderen en dienen toegevoegd te worden aan het algemene lidgeld. (8 jaar en jonger: € 8,00 -
9 tot 18 jaar: € 11,00 - 19 jaar en ouder: € 17,00)

Krachtens het reglement van Tennis Vlaanderen, moeten alle tennisspelers geaffilieerd zijn, al dan niet door de Gantoise.

Familie

Het begrip familie (minstens 3 personen) omvat de samenwonende ouders en de spelende kinderen jonger dan 22 jaar wonende op hetzelfde adres.
De bijdrage voor familie geeft aan alle leden van de familie het recht om tennis te beoefenen.
Kosten voor de sportfederaties zijn niet in deze bijdrage inbegrepen.

Studenten

Studenten kunnen aanspraak maken op een reductie mits voorlegging van hun studentenkaart.

Overdekte tennispleinen

De overdekte tennispleinen zijn toegankelijk voor alle spelende leden van de club.
Verhuring van 1 april tot 30 september: inbegrepen in het lidgeld.
Verhuring van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 (ballon van 15 oktober tot 20 april):

  • in de week van 17u tot 23u en in het WE van 9u tot 17u: €14,00/uur
  • alle andere uren: €10,00/uur
  • lichtpenning en verwarming inbegrepen
 

Lessen

Voor het volgen van tennislessen, dient men lid te zijn van de club.

Interclub

Voor het spelen van interclub, dient men lid te zijn van de club.