We like Gantoise!

Druk op de affiche en bekijk hoe u deel kan uitmaken van onze toekomst... 

Nieuwe sponsormogelijkheden: Paneelsponsor

Gantoise wil U de mogelijkheid bieden om paneelsponsor te worden langs de tennis- en/of hockeyvelden en u aldus vandaag reeds een beschikbare plaats te verzekeren als sponsor in het nieuw complex. De nieuwe panelen kan u reeds komen bewonderen aan onze hockeyvelden.