Hockey en Tennisclub

Via deze link vinden jullie de lidgelden voor het seizoen 2018-2019.

Zoals steeds een klein woordje uitleg hierover.

Een Vzw als Gantoise heeft verschillende inkomstenbronnen. De grootste peilers hiervan zijn

- bijdragen van de leden
- sponsoring
- inkomsten uit activiteiten op de club (tornooien, events edm)
- (onbetaald) vrijwilligerswerk

Als raad van bestuur zijn we heel goed bewust van het feit dat hierin een goed evenwicht moet zijn.

We blijven wel resoluut gaan voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van ‘beleving’ op de club. Of het nu zeer goede trainingen zijn, een mooie infrastructuur, een goede service of het niveau van onze topploegen. Gantoise wil uitblinken en daar werken we allemaal samen aan.

Onze oprechte dank gaat dan ook uit naar onze sponsors die hun financiële steun geven aan ons project en dit vaak doen omdat ze zich terugvinden in onze ambities.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat we zonder hen nooit zo ver zouden geraakt zijn (op een zo korte tijd). Maar evenzeer mogen we niet uit het oog verliezen dat het immense onbezoldigde werk van onze vrijwilligers de hoeksteen is van het succes van een sport Vzw. Dit zal ook nooit veranderen.  

Wat betreft de lidgelden proberen we dit uiteraard zo democratisch mogelijk te houden. We hebben dit jaar - binnen het directiecomité finance - een zeer nauwkeurige evaluatie gemaakt van de lidgelden in Belgische hockeyclubs. Kort gesteld merken we op dat er met gelijkaardige clubs uit Antwerpen en zeker Brussel nog een kloof (van 20 tot 40%) is waarbij onze lidgelden lager liggen. Dit is geen reden om de lidgelden te verhogen maar is toch een belangrijke vaststelling.

We proberen ook de hockey bijdrages zoveel mogelijk te bepalen op basis van de reële context van een lid. Dit werkt natuurlijk in 2 richtingen. Wanneer de club 2 trainingen voorziet en niet drie bijvoorbeeld heeft dat een impact op de bijdrage waardoor deze lager is.

Nieuw voor sommige families is de ‘familie bijdrage’ wanneer enkel kinderen spelen en lid zijn. Dit wordt in bijna alle clubs toegepast en zorgt ervoor dat minstens één van de 2 ouders met een beperkte bijdrage ‘lid’ wordt van onze club en ook op die manier ‘bijdragen’ aan de algemene kosten.

Leden die lid geworden zijn tussen 1/6/2017 en 31/5/2018, vinden dit jaar op hun factuur een 'éénmalige toetredingsbijdrage', deze bijdrage werd tot op heden het 2e jaar aangerekend.
Leden die lid geworden sinds 1/6/2018, zullen deze bijdrage ook reeds op hun factuur vinden. Vanaf heden wordt deze bijdrage namelijk het eerste jaar aangerekend.

Algemeen gesteld zullen de hockeybijdragen voor de meesten niet veel verschillen van vorig jaar.

Dankzij de verandering van uniform kunnen (nieuwe) sponsors de nodige visibiliteit krijgen. We zijn jullie hier dankbaar voor en beseffen dat dit een financiële inspanning vraagt.

Tenslotte willen we nogmaals benadrukken dat zonder vrijwilligers (en hun initiatieven) en zonder sponsors de lidgelden een pak hoger zouden liggen. Elk jaar bekijken we de situatie opnieuw en zijn we dus bijzonder dankbaar dat we steun krijgen van hen. Aarzel dan ook nooit om hen te danken!

Wie nog vragen heeft kan ons zoals steeds contacteren via hockey@gantoise.be.

Lid worden Gantoise hockeyclub

Lidgelden voor 2018-2019

Zoeken op de site
Diamond Partner
Gold Partner
Main Partner
Partner

© 2019, website powered by Twizzit.com