Tijdens het zomerseizoen kan elk lid dagelijks één baan gedurende één uur reserveren. Reserveren kan de dag ervoor gebeuren, via internet, op naam van de twee of vier (bij dubbelspel) personen die dat uur effectief zullen spelen . Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 30 september.

Tijdens de wintermaanden worden voor de ganse periode, per uur abonnementen verhuurd dit van 9u tot 23u. Over de beschikbare uren kan inlichting verkregen worden op het secretariaat - tennis@gantoise.be . Op de losse uren, die niet verhuurd werden, kan gereserveerd worden mits betaling van het huurgeld.
TARIEF voor indoor tennis:
13,00 euro per uur op weekdagen van 9u tot en met 17u en tijdens het weekend na 17u
17,00 euro per uur op weekdagen na 17u en tijdens weekends tot en met 17u
Licht en verwarming inbegrepen

Er kan worden gespeeld mits een reglementaire tenniskledij en aangepaste schoenen. Tennisschoenen zijn sportschoenen met een fijne rib, alle andere zoals baskets, jogging- en voetbalschoenen zijn ten strengste verboden, daar zij schade veroorzaken aan de tennisbanen.

Na het spelen moeten de terreinen geveegd worden door middel van de sleepnetten die op de terreinen liggen, gelieve ze daarna ook netjes terug te leggen achteraan de terreinen.

Bij regen is volgende voorrangsvolgorde van toepassing: tornooien - interclub / tennislessen / spelende leden.
Dit wil zeggen dat bij regen, de tennisschool met de tennislessen en de interclubcompetitiespelers voorrang hebben op gewone spelende leden.