Gantoise, hockey, tennis, padel & dance academy

Zoals bepaald in het reglement zal de hockeybijdrage vanaf het seizoen 2022-2023 jaarlijks geïndexeerd worden op basis van het hockeylidgelden 2021-2022.
De hockeybijdrage voor het seizoen 2022-2023 zal worden berekend aan de hand van de index voor de maand mei 2022.

Via deze link vinden jullie de lidgelden voor het hockeyseizoen 2021-2022.

Een klein woordje uitleg over de berekening van het bedrag van het hockeylidgeld:

Een vzw als Gantoise heeft verschillende inkomstenbronnen. De grootste peilers hiervan zijn:
- bijdragen van de leden
- sponsoring
- inkomsten uit activiteiten op de club (tornooien, events, enz.)
- (onbetaald) vrijwilligerswerk 

Als raad van bestuur zijn we heel goed bewust van het feit dat hierin een goed evenwicht moet zijn. 

We blijven wel resoluut gaan voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van ‘beleving’ op de club. Of het nu zeer goede trainingen zijn, een mooie infrastructuur, een goede service of het niveau van onze topploegen. Gantoise wil uitblinken en daar werken we allemaal samen aan.

Onze oprechte dank gaat dan ook uit naar onze sponsors die hun financiële steun geven aan ons project en dit vaak doen omdat ze zich terugvinden in onze ambities.
Zeker na deze niet evidente Covid-periode waarderen we hun essentiële steun meer dan ooit tevoren.
We kunnen niet genoeg benadrukken dat we zonder hen nooit zo ver zouden geraakt zijn (op een zo korte tijd).

Maar evenzeer mogen we niet uit het oog verliezen dat het immense onbezoldigde werk van onze vrijwilligers de hoeksteen is van het succes van een sport vzw. Dit zal ook nooit veranderen. We zijn ook oprecht fier op onze Gantoise Family werking. Jullie grote inzet als vrijwilligers (engagement van min 4u vrijwilligerswerk per jaar per lid of 1 ouder van jeugdlid) is een hoeksteen om Gantoise gezond te houden en onze prachtige club verder uit te bouwen tot dé topclub van België op alle niveau’s.

Wat betreft de lidgelden proberen we dit uiteraard zo democratisch mogelijk te houden. Een nauwkeurige evaluatie van de lidgelden in Belgische hockeyclubs bevestigt dat er nog steeds in vergelijking met gelijkaardige clubs uit Antwerpen en zeker Brussel nog steeds een kloof (tot 30%) is waarbij onze lidgelden lager liggen. Zoals jullie weten, proberen we ook de hockeybijdragen zoveel mogelijk te bepalen op basis van de reële context van een lid. Dit werkt natuurlijk in 2 richtingen. Wanneer de club 2 trainingen voorziet en niet drie bijvoorbeeld heeft dat een impact op de bijdrage waardoor deze lager is.

Graag vragen wij om de betalingstermijn voor de hockeybijdragen te respecteren. 
Op tijd betalen, maakt het voor ons mogelijk om op een professionele manier om te gaan met de middelen die jullie ons ter beschikking stellen.  
Opgelet: Bij betalingen later dan 1 maand na factuurdatum wordt namelijk een administratieve kost van 50€ bijgerekend.

Uw betaling moet alleszins voldaan zijn vóór de aanvang van de competitie want dit laat ons toe om van onze kant betalingen tijdig uit te voeren en als club professioneel om te gaan met de KBHB en de VHL, onze partners en mensen die tewerkgesteld zijn op de club. Leden die hun hockeybijdrage niet hebben betaald vóór aanvang van de competitie kunnen spijtig genoeg niet deelnemen aan wedstrijden of trainingen totdat dit in orde is gebracht.

Wie nog vragen heeft kan ons contacteren via hockey@gantoise.be. Mocht er een fout in de facturatie staan, vragen we u om ons dit uiteraard te laten weten.  

We danken jullie op voorhand voor jullie bijdrage en zien jullie met veel plezier terug op Gantoise voor fantastische hockeyseizoenen!

Lid worden Gantoise hockeyclub voor het seizoen 2022-2023:
INSCHRIJVINGSFORMULIER

Hockeybijdrage 2021-2022

Zoeken op de site
Head Partner
Platinum Partner
Diamond Partner
Gold Partner
Main Partner
Partner

© 2019, website powered by Twizzit.com