Veiligheid

Een hockeyspeler is ALTIJD voorzien van been- en tandbescherming. Zonder deze beveiliging worden spelers in GEEN GEVAL niet toegestaan op trainingen en wedstrijden. De ouders dragen hiervoor de verantwoordelijkheid en niet de ploegmanagers of -coaches! Lees ook verder wat betreft de clausule van de verzekering in geval van letsel aan tanden.

Eerste hulp

Er bevindt zich eerste hulpkit + AED in het clubhuis op Noorderlaan 10 en Noorderlaan 25. Het spreekt voor zich dat iedereen moet meewerken om die kit volledig te houden. Wanneer u iets uit de kit verbruikt, vragen wij u dit op te noteren en aan de bar mee te delen. Indien daartoe geen gelegenheid was, graag achteraf een e-mail naar secretariaat@gantoise.be


Ziekenhuis AZ Jan Palfijn

Het meest nabije ziekenhuis met spoeddienst is:

AZ Jan Palfijn
Watersportlaan 5
9000 Gent
09 224 71 11
Spoedopname: 09 224 81 01

Brandwondencentrum UZ Gent: tel. 09 332 34 90


Verzekering

Bij een sportongeval zijn alle spelers, oefenjeugd en trimmers en de meeste ploegverantwoordelijken, die in regel zijn met hun lidgeld, aangesloten bij de Belgische Hockeybond. De Hockeybond heeft een extra sportongevallenverzekering afgesloten.

Bij een ongeval moet men een ingevuld aangifteformulier mailen naar de verzekeringsmaatschappij (met het secretariaat van de betrokken hockeyclub in CC).
Klik hier om het aangifteformulier te downloaden.
Bewaar steeds alle documenten die betrekking hebben op de verkregen zorgen en geneesmiddelen. Breng eerst alles binnen bij de mutualiteit. Na hun goedkeuring moet de mutaliteit afrekening samen met alle facturen en onkostennota’s opgezonden worden naar de verzekeringsmaatschappij. Hou hen vooral op de hoogte van de evolutie van de verwonding door medische rapporten te bezorgen.
Druk bij ongeval de documenten af en vul ze zo volledig mogelijk aan.
Laat de verzorgende arts het medisch gedeelte invullen en mail het ingevulde formulier, zo snel mogelijk na het sportongeval, via PCI.aangifte-constat@belins.be naar Belfius.