Onze hockey afdeling is de laatste jaren enorm gegroeid. Deze groei is tot stand gekomen door blijvend te investeren in een top infrastructuur, een professionele omkadering tijdens trainingen en wedstrijden, maximale ondersteuning van "ouder coaches" en managers, de verdere ontwikkeling van tophockey en de hulp van jullie allen vrijwilligers die onze organisatie vorm geven en vooruit duwen. 

Dit vergt middelen die ter beschikking worden gesteld door lidgelden maar voor een nog belangrijker deel door onze talrijke sponsors. 

Tophockey maakt al meer dan 100 jaar deel uit van ons DNA op Gantoise en zal steeds een belangrijke pijler blijven van onze club. 

Onze beide Dames1 & Heren1 ploegen worden op vandaag reeds samengesteld door verschillende Gantoise talenten. Maar we willen meer ! Het is onze ambitie om nog meer Gantoise jeugd in de eerste ploegen te krijgen. Het niveau is echter bijzonder hoog geworden (onze beide ploegen staan aan de absolute top van België) en dit vergt een duidelijke strategie en keuzes. 

Keuzes voor de club maar ook voor bepaalde spelers die het talent, de drive, de attitude en ambitie hebben om dit doel te verwezenlijken. 

Daarom hebben we het High Potentials programma (HiPo) in het leven geroepen. Dit programma zal in de toekomst nog verder uitgebouwd worden en zal bestaan uit extra fysieke, technische, tactische, mentale & studie begeleiding.  

Meisjes en jongens van U14, U16 en U19 worden op basis van hun hockey potentieel door de sportieve staff geselecteerd en krijgen de kans om dit potentieel extra te ontwikkelen. 

Uiteraard blijven net zoals voor alle jeugdspelers op Gantoise de kwalitatieve ploegtrainingen, het fysiek programma, positieve attitude en ieders inzet de basis van onze werking en de basis van de ontwikkeling. 

Hipo’s zullen een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan dit programma. Het is een engagement en geen verplichting noch een verworven recht maar het biedt wel alle kansen om op topniveau te geraken als deze getalenteerde jeugdspelers dit wensen. 

De selectie gebeurt door onze sportieve staf op basis van hun jarenlange ervaring.  De al of niet deelname aan dit programma wordt ook periodiek geëvalueerd en elk jaar hebben jongeren de kans hiervoor geslecteerd te worden. 

We zijn ervan overtuigd dat dergelijke initiatieven ons zullen toelaten om onze sportieve ambities te behalen op vlak van enerzijds resultaten en anderzijds integratie van eigen jeugdspelers binnen onze beide 1ste ploegen. 

Wie meer informatie wil hierover kan mailen naar tophockey@gantoise.be

Emma Dhooghe
Voorzitter Gantoise Hockey

Olivier De Vos
Voorzitter Gantoise Tophockey

Fabrice Rogge 
Algemene Voorzitter Gantoise